Stoppet eiendomssalg

Skånland kommune selger likevel ikke en liten eiendomsbit i Skjærranveien til Evenskjer Eiendom. Saken skapte hodebry for både politikere og administrasjon i kommunestyret onsdag.

foreslo stopp: Kjell Erland Pedersen (Rødt) fikk Ap med på å stoppe salg av en liten flik eiendom langs Skjærranveien på Evenskjer. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Saken ble heftig debattert også da den ble tatt opp i kommunestyret, og utsatt, i juni. Flere skal være interessert i eiendommen.


Utsatte salg av eiendom

Kommunestyret utsatte avgjørelsen om å selge en tomteflik i Evenskjer sentrum til Evenskjer Eiendom.

 

– Jeg hadde håpet at man hadde fått en avklaring mellom de to interessentene siden sist. Å gjøre forskjell på folk, bør ikke kommunen gjøre. Kan vi ikke rette opp i strekene på kartet, så det blir mer levelig for begge parter, spurte Tor Einar Fagereng, uavhengig representant.