Diskuterte forsvaret av nordområdene

Hvordan skal nordområdene forsvares? Hva er de sikkerhetspolitiske, økonomiske og klimamessige utfordringene? Hva kan landene lære av hverandre?

ERFARINGER Fra venstre: Tillitsvalgt i Norsk Offisers- Og Spesialistforbund Bjørn Tore Woll, president i offisersforbundet i Finland Ville Viita, fagforeningsleder militært personell Finland Jyrkki Lukkarinen, skipssjef KV Heimdal Eirik Høgstad, president for hovedorganisasjonen for offiserer i Danmark Niels Tønning, forbundsleder i det svenske offisersforbundet Lars Fresker og forbundsleder NOF Torbjørn Bongo.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Dette var bare noe av det offiserer fra hele Norden (Nordisk Offisers Allianse - NOA) diskuterte under sin samling i Harstad denne uken. Det var Norges Offisers- Og Spesialistforbunds (NOF) tur til å arrangere møtet for NOA i år.

Stedsvalget var ikke tilfeldig. Harstad med sin gode havn, tørrdokk, militære installasjoner og jagerflybasen på Evenes er viktig.