Anbefaler at valget i Evenes ikke godkjennes: Sitter igjen med for mange stemmesedler

Det er oppdaget flere avvik da kommunevalget ble gjennomført.
nyheter

Valgstyrets leder ble mandag gjort oppmerksom på at det var uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland.

Fylkesvalget i Nordland ble vedtatt godkjent, men merknader i saken gjorde at valgstyret i Evenes besluttet å telle opp kommunestyrestemmene for å rydde unna enhver form for tvil om det kommunale valget, framgår det av en pressemelding fra valgstyret i Evenes.