Meninger

- Styrk de praktisk estetiske fagene i skolen, bruk oss

Skal regjeringen styrke de praktisk estetiske fagene i skolen, kan de begynne med å benytte seg av kompetansen som allerede finnes!

- MER DRAMA: Ine Mariel Solbakken (bildet) og Andreas Gregersen, dramapedagoger og masterstudenter i estetiske fag ved OsloMet, vil ha mer forståelse og anerkjennelse av egenverdien til de praktisk estetiske fagene. Foto: Tonje Gulbaek 

Dramafaget alene er en praktisk estetisk arena for å møte læreplanens grunnleggende ferdigheter lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

nyheter

Søndag 18. august 2019 lanserte regjeringen strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategien setter mål om å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. Skal regjeringen nå sine mål, vil det være behov for en skolepolitikk som prioriterer solid fagkompetanse i disse fagene, i langt større grad enn det regjeringen legger frem.

Regjeringen gjør rett i å peke på behovet for økt kompetanse i skolen gjennom videreutdanninger for lærere i praktisk estetiske fag. «Regjeringen har høye ambisjoner for alle læreres kompetanse, uavhengig av fag. Derfor vil vi etablere en ny masterutdanning for folk som vil bli lærere i praktiske og estetiske fag. Dette vil løfte undervisningskvaliteten og styrke profesjonsfellesskapet i disse fagene,» sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i pressemeldingen.