Flytter innkjøringa til flystasjon

Dagens innkjøring til Evenes flystasjon må stenges, og det vil bli økt trafikk på Fylkevei 722 mot Tårstad, der midlertidig innkjøring etableres.

innkjøringsstopp: Veien fra hovedvakta og inntil basen stenges ut oktober, og ny innkjøring blir fra fylkesveien ned mot Evenesvika og Tårstad. Arkivfoto: Tone A.Karlsen 

nyheter

I forbindelse med utbyggingen inne på Evenes flystasjon, stenges veien fra hovedvakta og inn til basen midlertidig, melder Forsvarsbygg i ei pressemelding.


Vil ha trygg flytrafikk på Evenes

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreker til Liv Signe Navarsete (Sp) at han er opptatt av at sivil flytrafikk på Evenes, skal være trygg.

 

- Det innebærer at all anleggstrafikk og øvrig trafikk inn til Evenes flystasjon vil skje fra porten i sør/øst, Solåsen, på fylkesvei Fv722 i en periode fremover. Slik det ser ut nå vil innkjørselen bli stengt ut oktober. Stengingen gjelder både kjøretøy og fotgjengere, heter det.


Avinor: Ber Forsvaret vurdere å overta hele flyplassen

Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.

 

Forsvarsbygg beklager samtidig eventuelle ulemper dette kan medføre for den ordinære trafikken på fylkesveien, men ber om forståelse.

Nødetatene skal være varslet om midlertidig endret adkomst inn til flystasjonen fra Solåsen.


– Turbulens stopper ikke Evenes-utbyggingen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier turbulensutfordring rundt MPA-basen, som etter hvert skal opp på Evenes, skal løses. Mandag markerte han byggestart for det første kampfly-bygget.