Ungdomskonferansen vokser seg stadig større

Evenes og Tjeldsunds storslagne ungdomskonferanse vokser stadig. Nå blir også ungdomsskoleelever fra Skånland med. I år er psykisk helse tema.

arrangerer: Ingjerd Eriksen (ergoterapeut Evenes), June Vesterheim (miljøterapeut psykiatri Evenes), Silje Elvenes Liseth (kultur- og folkehelsekoordinator Tjeldsund), Ann-Kristin Skånhaug (helsesykepleier Evenes), Trude Hagland (fagsjef oppvekst Skånland) og Birgitte Rørvik Bruun (pedagogisk konsulent Evenes). Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

– Vi pleier å velge ut aktuelle tema. I fjor var det nettvett som var tema, mens vi hadde fokus på kroppspress året før. Nå er det psykisk helse og mestring som blir tema, forteller Birgitte Rørvik Bruun, pedagogisk konsulent i Evenes og i arrangementskomiteen.


Nettvett på timeplanen

Nettvett sto på timeplanen for ungdomsskoleelevene i Evenes og Tjeldsund, og foredragsholder Knut Rinden fra Barnevakten.no kom med mange gode råd.

 

Konferansen som tidligere har vært arrangert i Bogen, arrangeres i år Skånlandhallen fredag 20. september. For første gang deltar også alle ungdomsskoleelevene fra Skånland. Til sammen 200 elever deltar sammen med rundt 20 lærere.