Slik gikk det med ferskmatprodusentene

nyheter

Torbjørn Catering

                                       2018     2017

Inntekter:                           8,5      8,4