Flere pårørende slår alarm

Pårørende er opprørte. De slår alarm om elendig bemanning på sykehjem i Harstad.

Livsglede: Kristin Blomsø, Ernst Sørensen og Sissel Blomsø vil gjerne ha definisjon på hva som ligger i begrepet livsgledesykehjem. Livsglede er en mangelvare på sykehjemmene, mener de.  

nyheter

– Bemanningen er så dårlig at pasienter blir sykere av å være der. Flere av de gamle sier rett ut at de bare vil dø.

Det sier Ernst Sørensen, Nina Kjæreng Kolstad, Sissel Blomsø og Kristin Blomsø. De har alle nære familiemedlemmer på Slottet. De ser daglig at deres kjære blir skadelidende av at sykehjemmene har for få ansatte.