Harstadåstunnelen åpnes forhåpentlig før jul

På begge sider av portalene til tunnelen ser det meste ut til at tunnelen er klar til å kunne tas i bruk. Inne i tunnelen starter nå testes grundig før åpningen.

TESTPERIODE: Anleggsleder Børge Johansen og prosjektleder Jann Eliassen håper testperioden som starter 23. september ikke varer lengre enn to måneder.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Ifølge prosjektleder Jann Eliassen i Statens vegvesen vil ikke tunnelen åpnes for ordinær trafikk før en gang i løpet av første halvdel av desember måned.

Asfaltering og veimerking ferdig

– Det jobbes fortsatt for fullt både utenfor og inne i tunnelen. På utsiden er det meste av asfaltering og veimerking ferdig, men fortsatt gjenstår noe arrondering av terrenget, noe grøfting og beplantning av blomster og trær.