Drev bedrift, droppet regnskap og lønnstrekk

Foretaket drev forretningsvirksomhet i Harstad-regionen i flere år, uten å føre godkjent regnskap.

ROT Verken lønnsinnberetning eller godkjent regnskapsføring var på stell. Nå er daglig leder og styreleder dømt til fengselsstraff.  Foto: Illustrasjon - Trond Sandnes

nyheter

Nå er den tidligere daglige lederen og styrelederen dømt til fengsel i 21 dager. Mannen i 40-årene må i tillegg betalt kemneren i Harstad nærmere 180.000 kroner i skyldig skatt.

I perioden 2015 - 2017, fram til foretaket gikk konkurs, unnlot han å sørge for føring av regnskap. Overtredelsen gjorde det vanskelig å kontrollere virksomheten, siden det var umulig for skattekontoret å anslå hvor stor fortjenesten til selskapet var i den aktuelle perioden.