Bygger bydelssenter

I Bergsvågens landlige omgivelser ønsker en utbygger å etablere en miks av boliger og næring. Noe av det man ser for seg er omsorgsboliger, dagligvarebutikk og legesenter/tannlege.

PROSESS Her, på den byggeklare tomta ved Bergsvågen ser man for seg en miks av boliger og næringsbygg, bygget ut trinnvis.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Kombinert med den planlagte boligutbyggingen til Harstad Panorama på andre siden av Bergsodden og nytt sykehjem på selve odden, får utbyggingen av området som helhet dimensjoner av en helt ny liten bydel. Ikke bare enkeltprosjekter.

Les også: Her skal det komme 90 leiligheter