- Vi gjør ikke dette for pengene

2018 brukte de til å lete etter lokaler for å reåpne. Etter bare seks måneder i år driver Ibrahim Barzany og Zahrab Barzany Ava bar og spiseri i pluss.

Zahrab Barzany (foran) og Ibrahim Barzany hos Ava bar og spiseri.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

nyheter

De kommer fra Kurdistan. Zahrab kom til landet for 20 år siden og Ibrahim for vel 10 år siden  Begge trives i Harstad, og ønsket å bygge opp en egen bedrift.

- Det er noe annet å drive for seg selv, enn å være ansatt. Vi jobber mer enn 12 timers dager, men føler likevel en stor frihet. Vi gjør ikke dette for pengene. Det ser du på prisene i menyen, sier de.