Kirkevalget i Harstad kirkelige fellesråd: – Valgdeltakelse gikk ned

– Det er en liten nedgang i valgdeltakelsen ved årets kirkevalg.

OPPTELLING: Opptelling av stemmer til kirkevalget i menighetene i Harstad kirkelige fellesråd er unnagjort. Her ser vi prost Arne Håkonseth (Trondenes prosti) og administrasjonsleder Sverre Tharaldsen ved kirkekontoret i Harstad.  Foto: Tore Skadal

nyheter

Det kan administrasjonsleder for de fem menighetene i Harstad kirkelige fellesråd, Sverre Tharaldsen, konstatere etter at opptelling av stemmene til de fem nye menighetsrådene er unnagjort.

– Jeg er glad for at engasjementet rundt i menighetene er stort. Det har vært stilt kandidater nok til alle menigheter, sier Arne Håkonseth, prost i Trondenes prosti.