Det nye kommunestyret i Tjeldsund

Kommunestyret for den neste perioden har sitt konstituerende møte 31. oktober.

  Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter

Men dagens kommunestyrer i Skånland og Tjeldsund har på grunn av kommunessammenslåingen forlenget virketid fram til sammenslåingstidsunktet 1. januar 2020.

Det nye kommunestyret vil da bestå av: