Det nye kommunestyret i Harstad

Kommunestyret for perioden 2019 til 2023 består av 35 representanter. Her er oversikten:
nyheter

Venstre (1):

Even Aronsen

Vararepresentanter: Maria Serafia Fjellstad, Camilla Margrethe Fors-Falkeng, Lena Bratsberg, Jan Fjellstad