Tidligere samboerpar i rettskrangel etter hussalg

Kvinnen avsluttet forholdet i 2018. En uke senere la hun ut boligen deres for salg. Men da huset var solgt ville hun ikke dele overskuddet med han.

TVIST Dommerfullmektig Markus Arentsen og Trondenes tingrett tilkjente saksøker et langt mindre beløp enn han krevde.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Ex-samboeren aksepterte ikke situasjonen, og stevnet henne inn for Trondenes tingrett med krav om fordeling av overskudd ved salg av bolig. Kvinnen påsto seg frifunnet. Meglingen førte ingen vei, og begge parter hyret sine advokater. Hovedforhandlingen gikk i juli. Nå er dommen klar.

Papirer i en skuff

Boligen ble i sin tid kjøpt i fellesskap, med god hjelp fra egenkapital, som mannen stilte med. I skjøtet hadde de en ideell halvpart av eiendommen hver.