Samlet på ungdomshuset

Passasjerene fra bussen som kolliderte med en personbil tirsdag ettermiddag, er fraktet til ungdomshuset på Evenskjer.

Ungdomshuset Kampen   Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Skånland kommune opplyser på sin hjemmeside at et evakuerings- og pårørendesenter er opprettet på ungdomshuset Kampen.

Kommunen har satt krisestab, og psykososialt kriseteam er på plass.