Stor oppdrettsmotstand i Tjeldsund

Bygdefolket har mobilisert for å hindre at lokaliteten VA1-Kjerstad blir åpnet for oppdrett.

PROTEST: Bygdefolket på Kjerstad protesterer mot å få et oppdrettsanlegg rett utenfor fjæresteinene. Fra venstre: Eivind Kristoffersen, Beate Kristoffersen, Roar Hansen, Inger Rose Kristoffersen, Jan Roar Olsen, Sverre Pettersen, Gunnhild Kjerstad, Inger Vibekken, Edvard Kristoffersen, Willy Nøstdal, Henry Pettersen og Hans-Petter Hansen.  

nyheter

I nær framtid skal Kystplan II for Midt- og Sør-Troms behandles i kommunestyret, og sammen med høringsuttalelsen til denne har innbyggerne levert 396 underskrifter i protest mot havbruksnæringens forslag om å kunne etablere et oppdrettsanlegg på denne lokaliteten.

Lokaliteten VA1-Kjerstad ligger i Kjærfjord-munningen, midt i leia inn til Forosbukta på Kjerstad som er registrert som fiskerihavn og småbåthavn.