Bunnen i Lavangsfjorden i Skånland:

- Er fisken farlig å spise?

En miljøundersøkelse fra 2017 og 2018 avdekket at bunnforholdene i Lavangsfjorden (Sør-Lavangen) i Skånland har store verdier av miljøgiften TBT.

ER FISKEN GIFTIG: Stein Hugo Hansen mener at det er på tide å få klarlagt om det er trygt å spise fisken i Lavangsfjorden. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Nå har Stein Hugo Hansen, tredjekandidat for Tjeldsund SV, tatt initiativ til at det må undersøkes om også fisken her er forurenset.

Hormonforstyrrende gift

Det har alltid foregått fiske av hyse, sei, torsk, sild og flatfisk der, og også i dag benyttes fjorden flittig til fiske. Hansen, som selv er utdannet innafor akvakultur, fiske og fangst, mener at det nå må undersøkes om fisken her inneholder miljøgifter som gjør den farlig å spise.