Vil ikke ha blokkbygging i fjæra

Beboere på Bergsodden protesterer mot åtte nye blokker, en av dem på høyde med Punkthuset, som nå planlegges midt i den idylliske strandperlen i nabolaget.

mobiliserer mot bygging i strandsonen: Renate Bergland, Arne Fossli, Halvard Bakklund, Kenneth Leiknes, Alf Erling Solheim, Johnny Gabrielsen, Ronny melvoll, Paal-Eirik Markussen, Monika Abelsen Markussen og Ivar Stangnes jobber imot utbygging på stranda bak dem, og samler nå underskrifter. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Utbyggingsselskapet Harstad Panorama ønsker å bygge 90 leiligheter i et planområde på 27 dekar i Landvindsbukta, nordvest av Bergsodden. Mandag holdt utbyggerne folkemøte, der naboene som nå mobiliserer også stilte.

– Raserer landskapet

– Dette er ikke greit. Utbyggingen er hundre ganger verre enn det verste scenarioet jeg så for meg. Denne utbyggingen kommer til å rasere naturen og kulturlandskapet for all ettertid. Vi har et ikonisk landskap her rett utenfor byen, og kan ikke ødelegge det nå, sier Johnny Gabrielsen.