Fortsatt steile fronter om skiløypetraseen i Sørlimarka: – En desperat handling

Tormod Johnsen i IF Kilkameratene la lite imellom da han beskrev de alternative løypetraseene som foreslås lagt i forbindelse med utvidelsen av skytefeltet i Sørlimarka.

INFOMØTE: Før befaringen i Sørlimarka møttes f.v. Kari-Anne Opsal, Hugo Thode Hansen, Jan Fjellstad, Knut Grønntun (KDM), Jon Beldo (KDM), Eigil Høgmo,(FB) Øystein Løvli (FB), Svein Gustav Gjeruldsen (FD), Jan Inge Lakså, Børge Weines, Silje Kristine Kolloen, Halvar Hansen og Oddvar Brenna (Fylkesmannen) til informasjonsmøte i kantina på rådhuset.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Uttalelsen kom under informasjonsmøte som Fylkesmannen ved Oddvar Brenna hadde innkalt til på rådhuset torsdag.

Til stede på møte var representanter fra henholdsvis Forsvarsdepartementet (FD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Forsvarsbygg (FB), Harstad kommune og ordfører Kari- Anne Opsal.