– Et angrep på sentrumsplanen

Harstad Skipsindustri (HSI) sine hotell- og leilighetsplaner er et brutalt angrep på den vedtatte sentrumsplanen.

ikke likebehandling: Vedtar kommunestyret HSI sine hotellplaner i sentrum, mener daglig leder i Nordic Management at næringsaktørene ikke likebehandles. Arkivfoto 

Blir disse planene godkjent, er det en forskjellsbehandling som ikke kan godtas.– Blir disse planene godkjent, er det en forskjellsbehandling som ikke kan godtas.

Sverre Utvåg
nyheter

Det slår daglig leder i Nordic Management Sverre Utvåg fast. Han vil først påpeke at han synes det er flott med nytt hotell og kino.

– Mange aktører har lagt ned mye penger, arbeid og krefter i et samspill for å få til en helhetlig plan for sentrum. Da blir det helt feil hvis politikerne vedtar prosjekt som er mer enn dobbelt så høy som det sentrumsplanen hjemler. Jeg vil si at det vil være direkte oppsiktsvekkende, og det viser at kommunen ikke praktiserer likebehandling av næringsaktører, sier han.