Hærens musikkorps til forsvarssjefens hederskonsert: – Stolt over oppdraget

Produsent for korpset, Merete Jakobsen Klæboe, ser fram til at Hærens musikkorps skal spille under forsvarssjefens hederskonsert.

KONSERT: Forsvarssjefen inviterer til gratis hederskonsert med Hærens musikkorps på Øverbygd 5. september. Gjestesolistene Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet deltar også.   Foto: Andreas Ursin Hellebust

nyheter

– Jeg er veldig stolt over oppdraget vi ble tildelt. Korpset fikk vite vite det i fjor, og vi har brukt lang tid på å å sette sammen konsert etter forsvaresjefens ønske, sier Jakobsen Klæboe.

Hverdagshistorier fra Forsvaret

Forsvarssjefens hederskonsert ble første gang lansert i 2016, med det formål om å anerkjenne Forsvarets personell og veteraner for den viktige innsatsen som gjøres i det daglige, både inn- og utland, felt og garnison. Konserten ble initiert av forsvarssjefen selv, og operasjonalisert av Forsvarets musikk.