Meninger

Finnes politiske visjoner for næringsutvikling i Harstad?

- Nei, det finnes ingen politisk visjon for næringsutvikling i Harstad. Dessverre.

SNØEN SOM FALT I FJOR: - Når det meste gikk på generelle ønsker og om snøen som falt i fjor, hvor flott det blir med mange nye bygg, nytt torg og ny Hålogalandsvei, og hvor galt det gikk med Gammelbrygga og hvor dårlig kommunen er på «plan- og byggesaker, og nå skal det bli full fart på saksbehandlingen, osv osv, ja, da forsto alle som var til stede at svaret på spørsmålet som debattlederne stilte var nei, det finnes ingen politisk visjon for næringsutvikling i Harstad. Dessverre, skriver artikkelforfatteren. 

nyheter

Fem ordførerkandidater har svart på utfordringen. Først; Næringsutvikling blir gjerne definert som «fornyelse, nyskapning, forandring, nye produkter og tjenester eller produksjonsprosesser, å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på».

Positiv næringsutvikling knyttes ofte til at områder har interne drivkrefter som stimulerer til vekst. Miljø og nettverk er viktige stimuleringseffekter for næringsutvikling.