Meninger

Om det grovt utilbørlige i Harstad kommune

- Bompengesystemet i Harstad markerer en meget alvorlig skjevbehandling av kommunens innbyggere.

- URETTFERDIG: En stor del av innbyggerne unngår i dag belastningen pga plasseringen av dagens bomstasjoner. Det gjelder alle bosatt innenfor de «gamle!» bygrenser og nesten alle mellom Samagata i nord og Botnelva i sør. Dette går ikke an, selv ikke i Harstad, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Frank R. Roksoy

Det synes som man står mellom to valg: En ende med forferdelse eller en forferdelse uten ende!

nyheter

Man vet at satsene vil måtte stige i nær framtid, noe som vil øke årsprisen på autopaass brikken til rundt kr 10 300. Dette betyr at en person som benytter fossildrevet bil og passerer eksisterende bomsystem 1 gang T/R pr dag, vil måtte regne med en årlig ekstrabelastning utbetalt til bompengeselskapet som anført. Man har ingen garanti mot senere prisøkninger. Tvert i mot, ref. inflasjonsutslag og bruk av «portefølje- prinsippet» i gjennomføringen av utbyggingsplanene

Merkelig nok er dette temaet ikke berørt i den lokale valgkampen.