– Vi ønsker å skape et attraktivt bomiljø

Ifølge utbyggerne skal det nye boligprosjektet ved Bergsodden ta minst mulig utsikt vekk fra naboene.

INFORMASJON Daglig leder i Harstad Panorama, Per H. Malum (t.v.) og Lennard Andreassen fra A3 Arkitektkontor i Harstad.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Planen er å regulere området til boligformål, og sette opp cirka 90 boenheter i blokker fra tre til 10 etasjer, nede ved sjøen.

Helheten

I tillegg ønsker de å tilby et attraktivt bomiljø. Dette skal de sikre gjennom å ta hensyn til alt fra funksjonelle uterom, lekeplasser, parkering under bakken, trygg trafikkløsning og bygging av småbåthavn.