Optimismen blomstrer i Ibestad kommune:

Satser over en milliard

I Ibestad kommune med om lag 1300 innbyggere skal statlige, fylkeskommunale og kommunale midler for mer enn 1 milliard kroner brukes.

sykehjem: Ibestad kommune skal bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger for 150 millioner kroner. Skisse: Øyvind Lind, Norconsult 

nyheter

Etter vel syv års jobbing har det omsider lykkes Ibestad å sikre seg statlige midler til å utvide havna på Engenes.

– Vi får 103 millioner i statlige midler i investeringer til denne utbyggingen, forteller ordfører Dag Sigurd Brustind.