Meninger:

Vil unngå at øyriket blir en fritidskoloni

I HT. av 13. aug. var det et oppslag med samme overskrift. I oppslaget har leder i Harstad SP, Alf Fagerheim, gitt uttrykk hva han mener er en uheldig utvikling i øyriket.

STILLSTAND Vil man skape vekst i øyriket, må det legges til rette for det. Foreløpig har ikke dette skjedd, hevder innsender av dette leserinnlegget.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Når det gjelder de eksempler som han mener er uheldig for utviklingen i øyriket, er det ikke vanskelig å være enig med han.

Jeg vil i dette innlegget påpeke mulige årsaker til at det er slik, og hva som kan/må gjøres for å snu den negative utviklingen.