Leder:

Planen må på plass

Pridefestivalen i Harstad er over for denne gang. Men vi kan ikke la det gå ett år til neste gang kjønns- og seksualitetsmangfold tas på fullt alvor.
nyheter

I en debatt under Harstad pride 2018 var det tverrpolitisk enighet om at også Harstad kommune, i likhet med Tromsø, må få en handlingsplan som sikrer at lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle, interseksuelle og «skeive» ivaretas med den respekt og det likeverd som er selvsagt i en kommune som skal være inkluderende og attraktiv hele livet – for alle. Ett år senere, under en debatt i Galleri NordNorge fredag kveld, fulgte samtlige politikere opp med å utstede en garanti for at planen skal ferdigstilles og sendes ut på høring allerede inneværende år. Vi legger til grunn at dette ikke er tomme løfter i en hektisk valgkampinnspurt.

Det er likevel grunn til å advare mot et hastverksarbeid for planens skyld. Uten et innhold som er relevant, målrettet og forpliktende, vil den havne nederst en skuff. Et bredt feltarbeid, hvor ulik kompetanse inkluderes så tidlig som mulig, vil derfor være avgjørende for at planen skal bli et verdidokument i utvidet og menneskelig forstand.