Leder:

Økende lekkasje

Det siste året har grensehandelen økt med nær 10 prosent. Dermed er den kommet opp i 16,6 milliarder kroner, ifølge en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Den norske sukkeravgiften står som et klassisk eksempel på kombinasjonen gode hensikter, mangelfull planlegging og feilslått resultat.

nyheter

Og det som øker mest, er dagsturer. Anslagsvis 9,2 millioner slike utflukter er et tall som får gamle rekorder til å blekne. Trenden bekreftes i en annen rekordnotering nylig. Rekorden gjaldt innslaget av øl-, brus- og vannbokser av svensk merke i norske panteautomater. Prosentvis økte dette enda mer enn grensehandelen generelt. At boksene kan leveres inn i automater på vår side av grensen, om enn uten utbetaling, kan nok sees som en miljøgevinst. Men for øvrig må tallene og vekstanslagene bokføres som gevinst for nabolandene, i all hovedsak Sverige, og tilsvarende tapt fortjeneste for Norge.

Med i regnestykket hører også en grensesprengende netthandel med brus, «løsgodis» og desslike. For «harryturer», som en tidligere landbruksminister en gang kalte grensehandelen, begrenser seg ikke lenger til fylkene nærmest grensen, med både gode veiforbindelser, båtruter og tilbud om bussturer i østlig retning. Eksempelvis tar Rogaland og Hordaland sitt monn igjen ved å toppe denne delen av netthandelen.