Meninger:

Åpent brev til ordfører, Kari-Anne Opsal og gruppeleder i Høyre, Håkon Vahl

I fjorårets politikerdebatt under Harstad Pride var det tverrpolitisk enighet om at Harstad kommune skal utarbeide en kjønns- og seksualitetsmangfoldsplan.

PÅVIRKNING PÅVIRKNING: Det skeive miljøet i Harstad må tas med på råd når man lager nytt planverk i kommunen som angår dem direkte, anfører innsenderne av leserinnlegget.  Foto: Illustrasjon - Andreas Isachsen

nyheter

I en slik plan kan kommunen sørge for tiltak som øker kompetansen og bevisstheten om temaet, og sette av penger til dette. I forkant av et slikt planarbeid er det lurt å undersøke hvordan situasjonen i kommunen faktisk er og hva behovet er, og det er naturlig å involvere de som planen gjelder – i dette tilfellet den skeive befolkninga.

Under fjorårets debatt var det kun Kari Anne Opsal fra AP som ikke ville gå i gang med planen med én gang. Hun mente at vi måtte vente til neste periode fordi kommunen allerede jobba med så mange planer, og at vi heller måtte få planen inn i planverket som vedtas i starten av hver kommunestyreperiode. Hun mente også at det er viktig at planen er gjennomarbeida, og ikke bare kopieres fra andre kommuners planer. Håkon Vahl i Høyre var i likhet med oss i Rødt og SV uenige i at vi kunne vente med plan, og vi ble enige om å pushe på for å gå den gjennomført.