Meninger:

Folkestyret og lokaldemokratiet under angrep

Folkestyre betyr at de folkevalgte bestemmer. Hva politikerne i Harstad kan bestemme innskrenkes.

  Foto: Drone - Knut Godø

nyheter

Etter fylkes- og kommunestyrevalget i høst skal Hjelmeng-utvalgets innstilling til behandling i Stortinget. Hvis pro-EU/EØS-partiene får flertall innskrenker det hva kommunepolitikerne kan vedta i kommunestyrene. EØS-organet Esa skal bestemme hvilke forslag de folkevalgte i Harstad skal få lov til å stemme over. Meldingsdirektivet krever at forslag skal være inne hos EØS-organet før det fremmes. Vi må altså spørre EU om hva vi skal kunne vedta i kommunestyret. Et av problemene er at Harstad kommunestyre ikke vil få lov til å subsidiere kommunale tjenester. Både skolefritidsordning, kulturskole, kantinedrift og gravstell skal drives på markedsmessige vilkår, med den følge at det vil bli kraftig prisstigning på offentlige tjenester.

Det er da dumt å ha avgitt stemme på ja til EU- og EØS-partier når det kommer resultater man er totalt uenig i etter valget. Det kan ramme ekstremt hardt når saken kommer opp for Stortinget.