Bygger uten kino og bibliotek

Nordic vil ikke lenger være med i kampen om ny kino og bibliotek. De lot derfor være å levere anbud innen fristens utløp.

LARSNESET Nordic Eiendom har skrinlagt planene om ny kino og bibliotek i sitt planlagte prosjekt på Larsneset. Nye skisser viser hvordan selskapet planlegger at et nytt senter med kombinasjon av leiligheter, butikker og serveringssteder kan bli seende ut. alle   Foto: Skisser - Link Arkitektur

nyheter

Ifølge administrerende direktør Sverre Utvåg i Nordic Eiendom valgte Nordic Gruppen ved Kjøpesenter Nord AS etter en helhetlig vurdering av konkurranseform, innhold, økonomi og manglende forutsigbarhet at risikoen for selskapet ble for stor og vanskelig å kvantifisere.

– Ikke gøy å ikke levere anbud

– Dette har vært en komplisert prosess der vi etter hvert følte oss mer og mer utrygge i forhold til kravene knyttet til Offentlig privat samarbeid (OPS) som konkurranseform.