Helene Berg Nilsen (Ap) sier trafikksikkerhet på Evenskjer er på dagsorden:

I startgropa med sentrum

Ordfører Helene Berg Nilsen (Ap) sier hovedgata på Evenskjer snart skal bli bedre for gående og syklende. Hun leker også med tanken om en utescene og en grønn lunge der Siwe-bygget står.

sentrumssatsing: Ordfører Helen Berg Nilsen (Ap) sier det jobbes i kommunen for at kommunesenteret skal få et løft. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

– Administrasjonen jobber med en detaljreguleringsplan for hovedgata på Evenskjer, som i dag er problematisk å ferdes i for gående og syklende, sier Berg Nilsen.


Svingte innom trafikkfarlig sentrum

– Her er det potensial for forbedringer, sier Helge Orten, som med egne øyne fikk se farlige situasjoner som daglig oppstår i Evenskjer sentrum.

 

Ordførerkandidaten til Tjeldsund Ap svarer på valgkamputspill fra både Høyre og SV, om at ikke nok er gjort for trafikksikkerheten i kommunesenteret. Berg Nilsen er enig i at det til tider er kaotisk rundt gjennomfartssåra i sentrum, de har hatt nestenulykker, derfor skal kommunesenteret prioriteres.