Meninger

Om administrasjonens saksbehandling av innbyggerforslag til kommunestyret i Harstad

- Har kommuneadministrasjonen, av alle, ikke fått med seg den utviklingen som har skjedd i det aktuelle geografiske området i løpet av de senere årene?

ETTERLYSER BEDRE SAKSUTREDNING: - Vi ber kommunestyret om å sende saken tilbake til administrasjonen med en klart formulert forutsetning om en ny og kvalitativt vesentlig bedre saksutrednng. 

Vi snakker om et tiltak som vil bidra til å gjøre både dagliglivet og Harstad mer attraktivt for mange generasjoner framover.

nyheter

Kommunestyret skal 29.8. behandle innbyggerforslaget om erverv av eiendom på Gangsås/Åsby med sikte på å etablere park.

Så vidt vi vet er det innbyggerforslaget som skal behandles av kommunestyret det første i kommunens historie.