Jakter unge til nytt ungdomsråd: Velges på valgdagen

I Tjeldsund skal også nytt ungdomsråd velges på valgdagen, og nå jaktes det på unge engasjerte som vil ta i et tak i nykommunen.

gjør urnene klare: Silje Elvenes Liseth og Viktoria Instanes Markussen forbereder ungdomsrådsvalg samtidig med kommunevalget mandag 9. september. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

I prosjektet Lokaldemokratiet Ung har ungdom og administrasjonen jobbet siden 2017, for å få et felles ungdomsråd på beina når Tjeldsund og Skånland blir til en kommune snart.

– Vi legger ungdomsrådsvalget samtidig med kommunevalget, for å markere alvoret i det. Det er viktig for den nye kommunen at de unges meninger kommer fram, sier Silje Elvenes Liseth, kultur- og folkehelsekoordinator i Tjeldsund.

De har allerede seks kandidater klare til valg, men ønsker seg flere navn før fristen 1. september. Målet er å få inn minst en fra hver skolekrets.

– Alle unge mellom 13 og 25 år som er interesserte, kan melde seg. De må bo eller ha hjemmeadresse i Tjeldsund eller Skånland, sier Viktoria Instanes Markussen, vikarierende barne- og ungdomsleder i Tjeldsund.


Ungdomsråd på plass i Evenes

Evenes kommune har valgt nytt ungdomsråd, som snart skal på opplæring hos "gammel-rådmannen".

 

Det nye ungdomsrådet skal bestå av ni representanter, pluss fire varamedlemmer.

– Det er fint om kandidatene har noe de brenner for. Alle som har lyst til å gjøre en forskjell kan melde seg, erfaring og opplæring skal de få, sier Instanes Markussen, som selv har sittet i ungdomsrådet.

Representantene er politisk uavhengig, og får forslags- og talerett i det nye kommunestyret, som velges samme dag.


Barn- og unges kommunestyre: - Gratisprinsippet skaper usikkerhet

Siste punkt på sakslisten, gratisprinsippet, skapte en spørrerunde for representantene i BUK i rådhuset torsdag.

 

Representantene må avsette litt tid til å delta. Møtene foregår på ettermiddagstid, men kommunestyremøtene er på dagtid, så når man stiller der, er det gyldig fravær fra skolen.

– Vi kan ellers lokke med mange spennende møter, med mat. Man får være med på konferanser, turer og ikke minst muligheten til å stille til valg til fylket, lokker de to.

De oppfordrer ungdommene til å stemme fram sine ungdomsråd-representanter på valgdagen.

– Det blir bare ni dager for kandidatene å drive valgkamp på, men vi skal få presentert dem i sosiale medier, sier Elvenes Liseth.

De presiserer at unge som har flyttet hjemmefra for å gå på skole også kan stemme, ved å sende SMS til valgarrangørene. Mer informasjon om ungdomsrådsvalget finnes på hjemmesidene til Tjeldsund kommune.


Nå er det du som skal si din mening

Nå kan du si din mening om hvordan nye Tjeldsund skal organiseres politisk.