Meninger:

Harstadpakken: Vi hadde kontroll

I et intervju med Harstad Tidende 10. august 2019 sier tidligere prosjektleder Hans Arne Haugland at sprekken i Harstadpakken handler om kalkyler og ikke om overskridelser.

  Foto: Illustrasjon - Frank R. Roksøy

Prosjektet var uønsket av lokalbefolkningen i sin foreslåtte form.

nyheter

Beregningene i Harstadpakken ble utført av Statens vegvesen. På oppdrag fra Samferdsels- og Finansdepartementet ble rapporten KS 2 fra Dovre Group utarbeidet for kvalitetssikring av styringsgrunnlag og kostnadsoverslag. Rapporten tar for seg økonomien og styringen i prosjektet, og er fra høsten 2013, og rammen på prosjektet er 1450 millioner 2013-kroner.

Rapporten viser også at nevnte tall er prisen for selve byggingen, og har ikke tatt hensyn til renter og innkrevingsutgifter som til sammen beløper seg til ca. 600 millioner 2013-kroner.