– Det handler om å skape trygge rammer

Inge Alexander Gjestvang fra Rosa kompetanse skole kurset tirsdag lærere og helsepersonell om kjønnsidentitet, seksuell orientering og variasjoner i familieformer.

FOREDRAGSHOLDER Inge Alexander Gjestvang fra Rosa kompetanse skole.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Han aktualiserte i tillegg relevante problemstillinger, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing. Foredraget ble holdt på UiT Harstad.

Gode råd

Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole henvender seg først og fremst til ansatte i barnehage og skole.