Svingte innom trafikkfarlig sentrum

– Her er det potensial for forbedringer, sier Helge Orten, som med egne øyne fikk se farlige situasjoner som daglig oppstår i Evenskjer sentrum.

sentrumsbesøk: Helge Orten (t.h.) fra transportkomiteen svingte innom Evenskjer og møtte Liv Kristin Johnsen, ordførerkandidat Tjeldsund Høyre, Bjørnar Pettersen, leder Tjeldsund Høyre og Christine Bertheussen Killie, førstekandidat Troms og Finnmark Høyre. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Ordførerkandidat Liv Kristin Johnsen fra Tjeldsund Høyre ville vise fram Evenskjer sentrum til den omreisende lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.Mens Johnsen fortalte Helge Orten (H) om hvordan man ønsker å ta bedre vare på gående og syklende her ved å gjøre sentrum om til ei miljøgate, oppsto flere trafikkfarlige situasjoner. En traktor dundret gjennom sentrum i altfor høy fart, flere biler rygget ut i gaten mens syklende og gående passerte forbi rett bak med kurs mot inngangsdøra på kjøpesenteret.