Jernbane i nord

Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum, ikke ideologi eller hvem som leverer tjenesten.

nyheter

Når departementet bestiller en utredning, så vil nettopp pris vise om de er for eller mot. Utredningene bruker å ha en lav kostnad om bestiller vil ha et positivt politisk vedtak.

Og motsatt setter de gjerne opp prisen når de ønsker å skrinlegge den debatten.