Blått bygg styrker Nord Universitet internasjonalt

Gjennom en mer fremtidsrettet campus vil helse, klima og havnæringen spille en mer sentral rolle, skriver Beate Bø Nilsen.
nyheter

Topp moderne lokaler som er tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard gjør at man kan drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Dette vil gjøre Nord Universitet mer attraktiv i kampen om studentene nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom en mer fremtidsrettet campus vil helse, klima og havnæringen spille en mer sentral rolle.