Vil bygge flermannsbolig i Evenesmark

Eveneslagrene AS vil bygge flermannsboliger i Høgtun byggefelt i Evenesmark.
nyheter

De ber Evenes kommune om å få kjøpe et areal på 2500 kvadratmeter i byggefeltet. Flermannsboligen de ønsker å bygge skal enten leies ut eller selges videre, ifølge sakspapirene til formannskapet. Søker ønsker å kjøpe for 20 kroner kvadratmeteren, men administrasjonen synes dette er for lavt. Derfor skal formannskapet ta stilling til saken i neste møte den 27. august.

Det kommer også fram av sakspapirene at gjeldende reguleringsplan ikke omfatter flermannsbolig, derfor må de ha dispensasjon.

Opsjonsavtalen som en annen utbygger har hatt er nettopp gått ut, og kommunen er i utgangspunktet interessert i å selge.

Rådmannen anbefaler at man henter inn takst/verdivurdering for feltet, før man bestemmer prisnivå.

– Evenes er et område i stadig utvikling for tida, og en opplever nå til dels oppkjøp av en del private arealer rundt om i kommunen av entreprenører/investorer i tillegg til offentlig oppkjøp av arealer, heter det fra rådmannen.

Byggefeltet var ferdig regulerti 1981, med vann og avløp delvis klart.