Omsorgslønnen må økes i Harstad

nyheter

Omsorgen for de som trenger samfunnets støtte aller mest, har alltid ligget nært vårt hjerte i Fremskrittspartiet. Mange barn, unge og voksne er helt avhengige av omsorg og pleie døgnet rundt for både å overleve og å leve. Mange av dem mottar kommunale tjenester i form av for eksempel hjemmehjelp, praktisk bistand eller plass på sykehjem eller omsorgsbolig.

For noen personer med stort omsorgs- og pleiebehov, er det best og mest hensiktsmessig at nærmeste pårørende – ofte mor eller far – utfører disse oppgavene på vegne av kommunen. Det kan være flere årsaker til dette, men for noen er det den beste løsningen. Derfor er det viktig at Harstad kommune legger til rette for at de som trenger og ønsker det, skal ha muligheten til å gi pleie og omsorg til sine nærmeste. Ordningen med omsorgslønn er ment å skulle hjelpe de som er i denne situasjonen.