Bjørneutstopping på bordet

nyheter

Evenes kommune vil stoppe ut bjørnen som ble felt i Evenes i vår. Miljødirektoratet har gitt kommunen eiendomsrett på bjørnen.

Det skal være over hundre år siden sist det ble felt en bjørn i kommunen.

Rådmannen har fått inn pris på utstopping fra to tilbydere, en av dem skal ha 34.800 kroner og den andre krever 56.000 kroner uten moms. Begge skal ha gode referanser på tidligere godt utført arbeid. Rådmannen mener man bør gå for billigste tilbud. Formannskapet tar stilling til saken 27. august.