Meninger

Friskmeldt lokalsamfunn?

- Å lukke øynene er en fluktrute for den enkelte, men ikke for fellesskapet.

- VET VI NOE? - Det er valgtid og løfter og programmer hamrer mot elektoratet. Men vet vi noe om den sosiale sunnhetstilstanden i fellesskapet, noe om lokalsamfunnets risikobilde og utfordringer framover, spør Sigurd Stenersen. Arkivfoto: Gurid Ivarhus Næss  Foto: Gurid Ivarhus Næss

nyheter

Vi lever i et lite bysamfunn ved en fjord i Nord-Norge, knapt 25000 sjeler. Det er valgtid og løfter og programmer hamrer mot elektoratet. Men vet vi noe om den sosiale sunnhetstilstanden i fellesskapet, noe om lokalsamfunnets risikobilde og utfordringer framover?

Gir partiene og byråkratiet oss et bilde av virkeligheten lokalt? Vi er ved slutten av en valgperiode, og man burde få en anelse om trender iallfall for de tre årene som ligger bak oss.