– Vi gleder oss til å bidra til at Kvæfjord blir en bedre kommune å bo i for oss unge

AUF med nytt lokallag i Kvæfjord.

AUF: Bak fra venstre Vegard Nordskag, Vetle Solodden Lier Fram. Foran fra venstre Ida Halvorsen, Mariann Nordskag, Mari Jenssen og Sigrid Vorland. Foto: Linn Bruholt 

nyheter

– Vi gleder oss til å kunne bidra til at Kvæfjord blir en bedre kommune å bo i for oss unge, forteller nyvalgt leder i Kvæfjord AUF, Mariann Nordskog som oppfordrer andre unge å engasjere seg.

Torsdag 22. august ble det avholdt oppstartsmøte i Kvæfjord AUF etter mange år uten et aktivt lokallag. Flere engasjerte ungdommer møtte opp i den anledning på rådhuset.

Blant gjestene på oppstartsmøtet var både leder i Kvæfjord Arbeiderparti, Liz-Mari Vangsvik, og ordfører Torbjørn Larsen. De var veldig positive til ungdommen, og er glade for at de har valgt å engasjere seg. Også medlemmer i fylkesstyret til AUF i Troms hadde tatt turen.

Blant sakene som opptok ungdommene var det nevnt både ungdomshus, flere søppelbøtter der folk ferdes og bedre belysning langs veiene, spesielt ved bussholdeplasser. Dette er saker som Kvæfjord AUF vil jobbe med videre.

– Vi er veldig glade for at vi endelig har fått Kvæfjord AUF opp å gå igjen etter at det har vært uten aktivitet så lenge. Flere av dem som var her i dag er kandidater for Kvæfjord Arbeiderparti til kommunevalget, og med det engasjementet og pågangsmotet de har vist i dag, så er jeg sikker på at de vil ha mye å si for utviklingen av Kvæfjord fremover, sier nestleder i AUF i Troms, Linn Bruholt.