– Savner politisk engasjement

I disse dager er Heli Team i full gang med å tilrettelegge for den midlertidige ambulansehelikopterbasen på Stangnes som skal være operativ i midten av oktober.

tilrettelegger: En ny hangarport skal bygges til høyre på bygningen som en del av tilretteleggingen for den midlertidige ambulansehelikopterbasen ved Heli Team på Stangnes. Her er Bente Slåtto Steien i samtale med sjefflyger Øyvind Bergum.   Foto: Andreas Isachsen

Det blir spennende å se hvordan sentrum fremstår etter oppgraderingen som nå pågår.– Det blir spennende å se hvordan sentrum fremstår etter oppgraderingen som nå pågår.

Bente Slåtto Steien
nyheter

Arbeidene med å bygge et eget bygg til mannskapene og legene som skal betjene helikoptrene er påbegynt, og en egen hangarport skal bygges ved siden av Heli-Teams egen hangar.

Det man slipper å bygge er en ny landingsplass og eget tankinganlegg, da Heli-Team har kapasitet til betjene dette.