– Regionrådene har sluttet seg til Evenes

– Det blir kun aktuelt å peke på Harstad dersom Helse Nord selv ønsker ambulansehelikopterbasen lagt hit.

EVENES: Maria Fjellstad sier regionrådene peker på Evenes for helikopterbasen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Dette sier varaordfører Maria Serafia Fjellstad, og viser til vedtak som Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd sammen har gått inn for i lokaliseringsspørsmålet for ny base for ambulansehelikoptrene.

– Ingen ønsket en kamp mellom Harstad og Narvik om basen. Vi bestemte oss derfor for å peke på Evenes, som ligger midt imellom de to byene.