Meninger

Å sitte i et klasserom store deler av dagen er ikke et godt møte for de fleste 6-åringer

- Det blir helt feil når noen fokuserer på barnet og legger ansvaret på foreldrene.

MÅ VÆRE KLAR: - Mitt utgangspunkt er at 6-åringene skal begynne på skolen. Da er det skolen som skal være moden til å møte 6-åringene, skriver Jan Meyer i Kvæfjord Venstre.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Barnehagelærere og grunnskolelærere bør sammen kunne utvikle gode overganger fra barnehage til skole

nyheter

6-åringene kommer fra en barnehagepedagogikk som er preget av leken og utviklingen av kommunikasjon og språk. De skal erfare verden omkring og lære og erfare begreper som skal danne grunnlaget for senere læring. Sentralt i pedagogikken er at barna får møte utfordringer som de kan mestre uten kravene til at alle skal mestre det samme.

Mitt utgangspunkt er at 6-åringene skal begynne på skolen. Da er det skolen som skal være moden til å møte 6-åringene. Det blir helt feil når noen fokuserer på barnet og legger ansvaret på foreldrene. Det kan aldri være spørsmål om barnet er modent nok for skolen. Stortinget har vedtatt at 6-åringer skal begynne på skolen. Da har selvfølgelig Regjeringen og kommunene ansvaret for at disse 6-åringene får individuelt tilrettelagte tilbud. Når opplæringsloven gir foreldre en mulighet til å vente ett år med skolestart er dette å gi foreldre en type ansvar som stiller spørsmålet om barnets modenhet for skolestart når barnet er 6 år.