Harstad på hugget for forsvarets fremtid i nord

Harstad kommune ber om at Kystjegerkommandoen forsterkes, samtidig som spesialstyrker må operere hyppigere fra for eksempel Ramsund.

TEST: KJK (kystjegerkommandoen) øver på engasjere hurtiggående mål med stridsbåt 90. Illustrasjonsfoto: Forsvaret  Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

nyheter

Kommunen har nylig sendt sine innspill til Forsvarssjefensfagmilitære råd. I Harstad er man bekymret for at kystdomenet er svekket hos forsvaret.

– Kystjegerkommandoen (KJK) må videreføres som en spesialisert kapasitet for kystsonen, og forsterkes for enda bedre å ivareta flere roller. Den må videreføres som en stående styrke i nord, heter det i brevet signert av ordfører Kari-Anne Opsal.